Retuš

Nejzákladnější úpravou musí projít každá digitální fotografie, ať už se jedná o zcela automatickou úpravu přímo ve fotoaparátu v okamžiku těsně po jejím pořízení anebo pečlivou úpravu, kterou provádí v počítači retušér pomocí pokročilých grafických aplikací nad surovými daty z fotoaparátu.

Veškeré fotografie pořizuji v surovém formátu RAW, který je považován za obdobu klasického negativu a proto se také často označuje termínem „digitální negativ“. V tomto formátu jsou data uložena bez úprav, tak jak je zaznamená snímač fotoaparátu. Surová data ze snímače obsahují řádově více informací o tonalitě a barvě, takže je na nich možno provádět i poměrně velké zásahy aniž by utrpěla kvalita fotografie.

Více vzorů úprav (PROMĚNY / před a po …) najdete na mém druhém webu

ZAVŘÍT

    https://predmet.eu 1100 0 0